Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester)

Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester) Mô tả công việc Lập test plan, viết test case, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test. Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi. Log bugs, đánh giá mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp của […]

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish