Tổng quan về quản trị sản xuất

Tổng quan về quản trị sản xuất Định nghĩa Sản xuất gắn kết với mọi mặt của đời sống, là chuỗi các công việc chuyển đổi các các yếu tố đầu vào thành sản phẩm- dịch vụ đáp ứng mục đích sử dụng của con người. Và để chuỗi những công việc này hoạt động […]

en_GBEnglish
viVietnamese en_GBEnglish