Lập trình viên

LẬP TRÌNH VIÊN Mô tả công việc    + Tùy chỉnh các hệ thống ứng dụng do công ty phát triển như SERP và S-CRM    + Phát triển các API tích hợp với các ứng dụng khác như: POS, Mobile App    + Thiết kế phát triển báo cáo và các Function Database    […]

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese