Blog

PHP Developer

Magento PHP Developer (Senior/Junior/Fresher) Job Description Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm, thương mại điện tử, Web Phân tích, thiết kế và lập trình chức năng của website thương mại điện tử sử dụng nền tảng Magento 2 Tối ưu hóa hiệu suất trang web Xây dựng các tính năng mới […]

Senior Java Developer

Senior Java Developer Job Description Develop / deploy solutions for enterprise ERP, POS, CRM … Integrate new technologies, components with existing platforms Develop APIs integrated with other applications such as: POS, Mobile App Design and develop reports and Database functions Participate in research new technologies Mentor junior colleagues Requirement Have IT solid background. Proficient in […]

Tổng quan về quản trị sản xuất

Tổng quan về quản trị sản xuất Định nghĩa Sản xuất gắn kết với mọi mặt của đời sống, là chuỗi các công việc chuyển đổi các các yếu tố đầu vào thành sản phẩm- dịch vụ đáp ứng mục đích sử dụng của con người. Và để chuỗi những công việc này hoạt động […]

Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester)

Nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester) Mô tả công việc Lập test plan, viết test case, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test. Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi. Log bugs, đánh giá mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp của […]

Front-end Developer

Front-end Developer Mô tả công việc Tham gia phát triển website thương mai điện tử Tham gia thiết kế các front-end cho các website/app của công ty. Phối hợp với đội UX/UI Design và content xây dựng website/app. Yêu cầu Thành thạo HTML5, CSS3, JS, Jquery, Javascript. Làm việc tốt với PHP Có kinh nghiệm […]

Fresher/Junior Java Developer

Fresher/Junior Java Developer Job Description Develop / maintain standalone/web application based on Java Technology Develop APIs integrated with other application Participate in research new technologies Requirement Have IT background. Minimum of 1 years of experience developing Java EE application Experience in working with HTML / CSS / JavaScript Familiar with platforms, tools, development environment: Eclipse, […]

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese