S-ERP Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp theo các mô hình đa dạng

S-ERP hỗ trợ đa dạng các mô hình quản trị nhiều cấp. Tổng công ty/Tập đoàn với nhiều cấp đơn vị trực thuộc, nhiều công ty con hoặc Công ty với các phòng ban chức năng.

Nghiệp vụ mua hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý đấu giá/Báo giá
 • Quản lý quy trình mua hàng
 • Quản lý giao nhận
 • Quản lý đổi trả

Nghiệp vụ kế toán - tài chính

Nghiệp vụ kho
 • Quản lý sản phẩm tồn kho đích danh, theo lô
 • Quản lý xuất nhập kho
 • Điều chuyển kho

Nghiệp vụ thanh toán
 • Thanh toán thông thường và thanh toán trả trước
 • Phân bổ thanh toán
 • Tích hợp sao kê ngân hàng

Kế toán tổng hợp
 • Bút toán thủ công
 • Bút toán lặp
 • Bút toán ngân sách
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
 • Báo cáo theo Thông tư 200
Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ
 • Tạo mới TSCĐ
 • Điều chỉnh tăng, giảm TSCĐ
 • Khấu hao TSCĐ
Quản lý bán hàng
 • Quy trình bán lẻ
 • Quy trình bán buôn
 • Quy trình bán hàng nội bộ
Quản lý nhân sự
 • Hồ sơ nhân sự và quá trình công tác
 • Hợp đồng lao động
 • Hồ sơ bảo hiểm, phụ cấp
 • Chấm công, tính lương
 • Đào tạo phát triển

 

Trả lời

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese