ERP

ERP

Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tập trung (S-ERP) giúp doanh nghiệp theo dõi, giám sát quá trình tác nghiệp của các phòng ban chắc năng, tương tác giữa các phòng ban trong doanh nghiệp, hỗ trợ thông tin để ra quyết định nhanh chóng, chính xác

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese