Công nghệ
Giải pháp
Sản xuất gắn kết với mọi mặt của đời sống, là chuỗi các công việc chuyển đổi các các yếu tố đầu vào thành sản phẩm- dịch vụ đáp ứng mục đích sử dụng của con người. Và để chuỗi những công việc này hoạt động hiệu quả sẽ cần đến một bộ máy Production Management – Quản trị sản xuất. Tổng hợp n
26/12/2023 Icon Administrator
Công nghệ
Quản trị sản xuấtLà một quá trình đóng vai trò thiết yếu trong mọi mặt của đời sống, tạo ra mọi sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, sản xuất cần được quản lý để tạo nên hiệu quả- chất lượng cao nhất. Đó là lý do tại sao cần chú trọng phát triển chuyên sâu lĩnh vực Quản trị sản xuất.Để đảm bảo tiến độ sản
26/12/2023 Icon Administrator
Công nghệ
Tin tức
Thấu hiểu để tìm ra giải pháp là con đường phát triển đúng đắn không chỉ của mỗi cá nhân mà còn với cả tập thể- doanh nghiệp. Nắm được những đặc điểm trong các loại hình  sản xuất sẽ giúp Nhà quản trị sản xuất tìm được hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp- lối ra trong khó khăn và khủng hoảng kinh
26/12/2023 Icon Administrator
Công nghệ
Giải pháp
Ngành sản xuất đang chịu nhiều sức ép từ biến động thị trường, trong hoàn cảnh bất động sản, các dự án xây dựng đóng băng và nhiều nguyên liệu đầu vào đều tăng giá phi mã. Kịch bản nào để tìm ra lối thoát cho những doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển của đất nước này đây?
26/12/2023 Icon Administrator
Công nghệ
S-ERP là thành phần chính trong nền tảng quản trị doanh nghiệp S-Platform do Công ty STS phát triển và tùy biến tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng giải pháp S-ERP  khám phá các ưu điểm vượt trội của ERP mã nguồn mở thông qua bài viết sau đây.Đối với doanh nghiệp sử dụng S-ERPS-ERP | Giải pháp ERP mã
26/12/2023 Icon Administrator