Công nghệ
Tin tức
Thấu hiểu để tìm ra giải pháp là con đường phát triển đúng đắn không chỉ của mỗi cá nhân mà còn với cả tập thể- doanh nghiệp. Nắm được những đặc điểm trong các loại hình  sản xuất sẽ giúp Nhà quản trị sản xuất tìm được hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp- lối ra trong khó khăn và khủng hoảng kinh
26/12/2023 Icon Administrator
Tin tức
Sản xuất và kinh doanh luôn đặt lợi nhuận làm ưu tiên, nhưng để đạt được hiệu quả kinh tế là một bài toán sản xuất không hề đơn giản. Quản lý chi phí sản xuất hiệu quả, cắt giảm đúng mực sẽ đem lại cơ hội phát triển lớn cho công ty.Định nghĩa chi phí sản xuấtChi phí sản xuất là một phần quan trọng g
26/12/2023 Icon Administrator
Tin tức
Công cụ sản xuất của con người trải qua hàng triệu năm phát triển mới trở thành những máy móc sản xuất chuyên biệt với trình độ cao như hiện nay. Nhưng nếu muốn phát huy hết công dụng của thiết bị và máy công nghiệp, cần thường xuyên bảo dưỡng bảo trì mới có thể đảm bảo hiệu quả sản xuất.
26/12/2023 Icon Administrator